กรุณาลงชื่อเข้าใช้      
      ด้วย PSU PASSPORT      
             
      Username:          
      Password:          
                   
                 
                   
        คู่มือการใช้งานระบบ      
      User_Manual      
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002